Administrasjon:


Daglig leder: Lars Johansen - Tlf. 932 06 989

 

Trygve Jensen

Leder møbelverksted

Tlf. 926 68 320